Aktualny porządek dzienny zafarrancha w Jadwisinie