MATERIAŁ NIE WYDRUKOWANY W TORTUGA POST

tortuga 2017 III

–> Ponieważ korespondencja ta z Polski nie zmieściła się w TTP#90 to publikujemy ją u nas………..