Protokół z posiedzenia Komisji Chwały Mórz (23.11.2018)