Wpis do KRS

Dnia 25.09.2017  KRS wpisało w rejestr Bractwo Wybrzeża, Mesę Kaprów Polskich w związku z tym obowiązuje już nasz Nowy Statut

CENTRALNA INFORMACJA KRS