Wyniki narady kapitanów na Zafarrancho Mundial w Urugwaju