Oktalogo

OKTALOGO

Z szacunkiem wypełniał będziesz rozkazy Kapitana

jakby był Ojcem twym lub Starszym Bratem.

II° Nie wystąpisz z orężem ani złym słowem przeciwko

Bratu z twej Przystani ani z całego Wybrzeża.

III° Na pokład swój przyjmiesz Brata, który cię odwiedzi,

ofiarujesz mu pokrzepienie przy twym stole i najlepszą

koję w kabinie.

IV° Jako się odnosisz do Braci swoich, tak będziesz sam

potraktowany, a Kapitan pochwali cię lub ukarze.

Nie będziesz Bratu swemu zazdrościł nawy, żagla ni

załogi.

VI° Żeglarza bez przystani przyjmiesz w zatoce swojej, a

chociaż nie ma on żadnych bogactw krom serca swego,

traktować go będziesz jak Brata.

VII° Nie będziesz pyszny ni gwałtowny, gdybyś zaś był,

doświadczysz, że Bracia odwrócą się od ciebie i

pozostaniesz sam – jako zadżumiony.

VIII° Miłość ku Morzu będzie gwiazdą przewodnią twego

życia i poświęcenia czyniąc, przestrzegał będziesz Jego

praw.

Mesa Kaprów Polskich 2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design