Ordonans Flagowy

Każdy członek Bractwa Wybrzeża posiada zaszczytne prawo używania znaków i bandery Bractwa, zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszelkie znaki Bractwa winny być stosowane z godnością i należytym dla nich poważaniem. Odznaka Bractwa winna mieć cyfrę jej właściciela wygrawerowaną na rewersie, zaś flaga naszytą pod znakiem Bractwa, w kolorze białym. Ze szczególnym pietyzmem winna być stosowana flaga, która na jednostkach pływających może być podnoszona jako proporzec dowódcy lub gościa honorowego.

Osobom uprawnionym do używania flagi Bractwa, za szczególne zasługi może być nadany przywilej gwiazd według następujących zasad:

I Przywilej Białej Gwiazdy
nadawany być może za osiągnięcia społeczne i organizacyjne oraz za osobisty udział w wybitnych przedsięwzięciach morskich, jak na przykład:
1. za wybitne osiągnięcia w osobistej działalności dla spraw morskich;
2. za wybitne zasługi dla Bractwa;
3. za działalność i osiągnięcia społeczne uwieńczone zajęciem wysokiej pozycji;
4. za piastowanie funkcji oficerskiej przynajmniej w ciągu jednej pełnej kadencji;
5. za udział w wielkim, międzynarodowym przedsięwzięciu morskim, wyróżnionym wysoką oceną społeczną i mającym znaczenie dla rozwoju szeroko pojętej kultury morskiej w Polsce.

II Przywilej Czerwonej Gwiazdy
nadawany być może za osobiste, wybitne osiągnięcia na morzach i oceanach, a w szczególności za:
1.udział w wielkiej wyprawie lub rejsie morskim o charakterze pionierskim;
2.dowodzenie jednostką żaglową w rejsie, który przekroczył równik lub koło polarne, opłynął jeden z wielkich przylądków lub pokonał inną, wybitnie trudną trasę żeglarską, względnie za osobiste zasługi członka załogi w takim rejsie;
3.pokonanie oceanu w żegludze samotnej;
4.wybitne zasługi w pracy i służbie na morzu;
5.osiągnięcie wybitnych wyników w dziedzinie sportów wodnych

III Przywileje gwiazd nadawane są przez Kapitułę Chwały Mórz, której postanowienia są ostateczne, co najmniej sześć miesięcy od uzyskania tytułu do tego przywileju.

IV Powtórzenie osiągnięcia, za które przyznany został przywilej gwiazdy nie stanowi tytułu do uzyskania kolejnego przywileju.

V Niezależnie od ilości posiadanych przywilejów gwiazd, na fladze może być naszyte nie więcej niż trzy gwiazdy łącznie (po każdej stronie flagi).

VI Gwiazdy przyznawane przywilejem mają na fladze tę samą wielkość co gwiazdy godła Bractwa na niej. Gwiazdy przywileju winny być umieszczone w odległości równej ich średnicy od wolnego liku flagi, w jednakowych odstępach, tak by trzy gwiazdy mieściły się jedna nad drugą, na 2/3 szerokości flagi. Zarówno białe jak i czerwone gwiazdy umieszcza się na fladze poczynając od najniższej, której dolny skraj znajduje się w odległości równej średnicy gwiazdy od dolnego liku flagi.

VII Za uczestnictwo w tworzeniu Mesy Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża nadaje się niniejszym Przywilej Białej Gwiazdy Braciom noszącym cyfry: 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

VIII Każdy z Braci, który w swym mniemaniu zasługuje na przyznanie przywileju białej lub czerwonej gwiazdy zgłasza ten fakt do Starszego Bosmana lub Majordomusa. W jego imieniu zgłoszenia takiego może dokonać Sztorman lub Bosman Mesy, do której należy zainteresowany.

Wiadomym się czyni, że Starszy Bosman prowadzi Księgę Braci w której zapisane są wszelkie dokonania i nadane przywileje (z adnotacją za co). Każdy z Braci (lub Sztorman Mesy w jego imieniu) w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości, ma prawo zwrócić się do Starszego Bosmana o wgląd do Księgi Braci celem ich wyjaśnienia. Wnioski o nadanie przywilejów gwiazd dla nowo zamustrowanych Braci wraz z dokumentacją ich dokonań składa Patron nowego Brata, lub Bosman jego Mesy.


Kapitan B.K. Kowalski (1), Mojordomus B.W. Dagajew (17) Dan w Warszawie,25 stycznia 1974. Adjustacja zgodnie z nowym ładem organizacyjnym dokonana 23.06.03; (12, 78, 79).

Mesa Kaprów Polskich 2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design