Rezolucja Pożegnania

Rezolucja Pożegnania odchodzących na wieczną wachtę.

+ Bracia mogą nie zgodzić się na pożegnanie wg. poniższego ceremoniału, W tym celu składają pisemną deklarację u Starszego Bosmana. Bosman przechowuje te deklaracje.

+ Ceremonia pożegnalna wymaga wcześniejszego uzgodnienia z rodziną i głównym organizatorem pogrzebu.

+ Udział Bractwa w pogrzebie winien być poprzedzony umieszczonym w prasie krajowej oraz w portalu Bractwa nekrologu. Bractwo winno też zapewnić wieniec z odpowiednim napisem na wstęgach.

+ Na wieku trumny należy umocować Kapelusz zmarłego i banderę wraz z jego na nich znakami.

+ Uczestniczący w ceremonii Bracia winni być ubrani w stroje klubowe i mieć trójgraniaste kapelusze z przysługującymi im znakami. W miarę możności Bracia prowadzeni przez Starszego Bosmana winni być zgromadzeni w jednej grupie.

+ Po przemówieniach, a tuż przed złożeniem do grobu:
+ Bosman mówi głośno do Kapitana: Kapitanie – Statek opuszcza port pod pełnymi żaglami.
+ Kapitan : Kto dowodzi tym statkiem ?
+ Bosman: Tym statkiem dowodzi Brat Wybrzeża ……..z cyfrą……..
+ Kapitan: – Dokąd ten statek zmierza ?
+ Bosman – Statek przyjmuje kurs ku wieczności.
+ Kapitan do Braci : – Bracia – Na stanowiska! Bracia stają w niewielkim rozkroku z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Bosman wybija 4 szklanki . Następuje chwila ciszy zakończona przez Kapitana: A życie musi płynąć dalej- spocznij.

Bracia zdejmują kapelusze. Rozchodzą się po zakończeniu pochówku.


Na podstawie ceremoniału Braci amerykańskich : Eugeniusz Moczydlowski ( 73 ) i Bolesław K.Kowalski ( 1 ). Kwiecień – maj 2004.

Mesa Kaprów Polskich 2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design