Projekt statutu

Projekt statutu


4 lutego 2017

Bracia Wybrzeża!

Komisja Statutowa zakończyła prace nad przygotowaniem projektu Nowego Statutu naszego stowarzyszenia. Rezulat tych prac ogłaszamy obecnie na grupie dyskusyjnej oraz na stronie internetowej Bractwa – do wiadomości wszystkich Braci. Dzięki temu może rozpocząć się dyskusja nad tym projektem i zgłaszanie postulatów ewentualnych zmian czy dodatków.
Przewidujemy dwa etapy tych dyskusji.
Pierwszy to ocena i opinia indywidualna każdego z Braci zgłoszona i przedyskutowana wspólnie z pozostałymi Braćmi Mesy na Zafarrancho Mesy Lokalnej. Tak powstanie opinia i lista postulatów Mesy Lokalnej.

Zobacz całość projektu . . .

Mesa Kaprów Polskich 2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design