Do uroczystości rocznicowych na Beef Island '
WLADEK WAGNER
1912 - 1992

The first Pole to circumnavigate the world in 1932-39
After WW2 settled here at Bellamy Cay not wanting to return
to communist-oppressed Poland.
His pioneer's life here is gratefully remembered.

Pierwszy Polak, który opłynął świat pod żaglami
w latach 1932 - 39.
Po wojnie zamieszkał na Bellamy Cay nie chcąc wracać
do Polski opanowanej przez komunistów.
Pamięć o Nim żyje tutaj
i w Ojczyźnie

2012    -    Sailorspowrót