Przygotowania

50_bw_horizont

W dniach 03 – 05.09.2016 r. w Gdyni odbyło się Jubileuszowe Międzynarodowe Zafarrancho 50-lecia Mesy Kaprów Polskich poświęcone pamięci Ojca Założyciela Bractwa, Brata Bolesława Kowalskiego cyfra 1.

Uroczystości odbyły się na Suchej Rewie, w basenie gen M. Zaruskiego i Domu Marynarza

Bractwo Polskie powstało w Chile podczas wyprawy na jachcie Śmiały w roku 1966. W dniach 2-5 września 2016 odbyły się obchody tej rocznicy na międzynarodowym Zafarrancho w Gdyni. Obchody te poświęcone były również pamięci założyciela i nestora Mesy Kaprów Polskich, kapitana Bolesława Kazimierza Kowalskiego, który miał w niej Cyfrę 1 i niestety nie doczekał 50-lecia. Zmarł dnia 2 września 2015 w wieku 87 lat. Przez 49 lat miał znaczący wpływ na działania Bractwa.

50 letni Jubileusz Bractwa Wybrzeża Mesy Kaprów Polskich, rozpoczął się 2 września 2016 r. w godzinach wieczornych w salach Domu Marynarza, Gdynia. Tuż przed 20.00 lokalnego czasu zjechali Bracia reprezentujący cztery Mesy Polskie, centralną Warszawską, Lubelską, Szczecińską i pełniącą rolę gospodarza Gdańską. Zawitali też goście z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Brat Ryszard Lutosławski – Majordomus MKP wręczył gościom materiały informacyjne obchodów Jubileuszu. Spotkaniu towarzyszyły powitalne napitki i toasty między dawno niewidzianymi Braćmi.

Mesa Kaprów Polskich 2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design