Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Branki Jadwigi Kwiatkowskiej; Bratu Naszemu Maciejowi #77, Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia