Program zaślubinowego wieczoru morskiego wraz z uroczystością wręczenia Topora Chwały mórz kapitanowi Jerzemu Radomskiemu