Reportaż z powitania w Gdyni w niedzielę 24 lipca 2022 r. Członka Honorowego YKP London, Brata Wybrzeża #69, kapitana Andrzej W. Piotrowskiego i s/y Kpt. Wagner II