Wręczenie nagrody chwały mórz Kpt Jerzemu Radomskiemu