Hymn – Autor Kapitan Jachtowy Andrzej Mendygrał

Hymn Bractwa Wybrzeża

Pieśń to nasza, hymn Braci Wybrze-e-e-ża!

Każdy z nas niesie w sercu jego nuty.

Własnych marzeń nikt z nas nie porzu-u-u-ci,

Choć na głowach szron bieli się od wie-elu lat.

 

I nieważne-e, skąd ród swó-ój wywo-odzisz,

Czyś biedakiem czy człe-e-ekie-em maje-ętnym.

Każdy z nas jest człowiekiem, nie świe-e-ę-tym,

W sercu ma to co m-a-a – i wie, wie o tym Bóg.

   To się liczy, że czuje-esz i marzy-ysz jak my!

   Od dziś będziesz nam bratem na zawsze,

   Serca nasze dla ciebie-e otwa-a-a-arte,

   Bo to Ojciec Ocean cię wiódł na nasz próg.

 

   Każdy z nas poznał gniew oceanów,

   Smak ich wód, co na ustach pozostał.

   Każdy kiedyś doświadczył przyja-a-a-źni,

   Co ogrzeje nam serca gdy przemi-i-nie czas.

Mesa Kaprów Polskich 2017 © Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Vertes Design