Porządek dzienny Zafarrancho w Jadwisinie 14-15 kwietnia 2018