Mesa Kaprów Polskich

Geneza i rozwój Bractwa

Założenie Bractwa Wybrzeża

Polskie Bractwo Wybrzeża narodziło się 1 czerwca 1966 roku, kiedy to załoga jachtu Śmiały dołączyła do międzynarodowej społeczności żeglarzy podczas wyprawy geograficznej wokół Ameryki Południowej. Inicjacja miała miejsce w chilijskich portach, dzięki współpracy z istniejącym już od piętnastu lat chilijskim stowarzyszeniem Hermandad de la Costa.

Kluczowe Daty i Wydarzenia

 • 19 maja 1996 – Pierwsi członkowie załogi Śmiałego zostają przyjęci do Bractwa podczas postoju w Valparaiso.
 • 28 czerwca 1996 – Reszta załogi zostaje przyjęta w Antofagasta.
 • Wielka Karta Praw Bractwa zostaje zarejestrowana w Warszawie, co symbolizuje oficjalne uznanie i legalizację działalności.

Rozwój i działalność Bractwa

Międzynarodowe i Krajowe Inicjatywy

 • Wprowadzenie cyfrowego systemu numeracji członków, począwszy od kapitana Bolesława Kazimierza Kowalskiego (numer 1).
 • Demokratyczne wybory kapitanów Bractwa, z Jerzym A. Knabe (numer 2) jako pierwszym wybranym kapitanem.
 • Zaangażowanie w liczne międzynarodowe zafarrancha i spotkania na morzach świata pod charakterystyczną czarną banderą.

Złota Seria Wydawnicza

 • 2002 – Wznowienie duńskich esejów Tage Voss’a „Morze wokół naszego domu”.
 • 2007 – Wydanie „Wyprawy jachtu DAL” Andrzeja Bohomolca z 1934 roku.
 • 2012 – Publikacja „Zjawy – czyli Odyseja Władysława Wagnera”.

Ustanowienie Odznaczeń i Wyróżnień

 • Wprowadzenie Kaperskiego Topora Bojowego oraz Medalu Szlachectwa Morza, honorujące wybitne osiągnięcia żeglarzy.

Struktura i Regionalizacja

 • Podział na mesy regionalne, w tym Mesy: Lubelska, Szczecińska, Warszawska, oraz później utworzona Mesa Gdańska.
 • Aktualizacja składu i przewodnictwa poszczególnych mes, zwiększająca organizacyjną skuteczność Bractwa.

Dziedzictwo i Jubileusz

50-lecie Bractwa

 • W 2016 roku odbyły się uroczystości upamiętniające 50-lecie Polskiego Bractwa oraz postać założyciela, Bolesława K. Kowalskiego.
 • Ostatnie aktualizacje oraz perspektywy przyszłościowe przedstawione przez J.A. Knabe w październiku 2016 roku.

Dalsze perspektywy

 • Kontynuacja międzynarodowej współpracy i promocji morskich tradycji.
 • Dążenie do rozwijania regionalnych struktur Bractwa w celu zwiększenia jego zasięgu i wpływów.

Mesa Kaprów Polskich nadal jest dynamicznym ugrupowaniem, które ceni tradycję oraz nowoczesność, jednocząc żeglarzy z całego świata.